Galaktisk Bevidsthedsundervisning - Video

Videohold

Adgang til Galaktisk Bevidsthedsundervisning og Meditationsrækken "Sjælens Morgengry"

Igennem tiderne på jorden har menneskets bevidsthed åbnet sig. Der har i de sidste 4000 år været sjæle, som har arbejdet inkarnation efter inkarnation på at åbne bevidstheden i trin med stor respekt for menneskets valg og muligheder. Den største kærlighed er bragt ind i det arbejde og har båret det frem til den mulighed, som åbner sig nu.

Muligheden for at åbne bevidstheden i en glidende bevægelse. En bevægelse som er løftende, forløsende og balancerende på samme tid.

I tidligere tider har bevidsthedsåbningen stort set kun kunne lade sig gøre igennem minimalismen og menneskets krybende bevidsthed. En krybende bevægelse ind igennem mørket, hvor der rækkes imod lyset.

Nu åbnes der igennem balancepunktet imellem lyset og mørket. Lige i det punkt åbner muligheden for at rejse dig i din styrke, hvor du får alt med. Vi tager i dette forløb udgangspunkt i den mulighed og åbner til den i trin, som foregår i takt med Jordens åbning ind i Magiens Tidsalder. På den måde får vi maksimal støtte og mulighed for at bidrage til åbningen.

For hvert trin åbnes der via galaktisk undervisning til din iboende galaktiske bevidsthed og mulighed for at åbne til din dybereliggende magiske strømninger. Feltet igennem hele forløbet støtter dig i at trække din magi med ind i din virkelighed igennem dit Center.

Vi arbejder trin for trin igennem de gamle porte og opdaterer dem til galaktiske adgange.

Galaktisk Bevidshedsundervisning Video
Priser